a

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Zones on els gossos poden circular solts

Al següent mapa estan situades:

  Zones tancades situades als diferents parcs de la ciutat on els gossos poden circular solts, sempre que vagen acompanyats dels seus amos o responsables, quan no siguen animals agressius amb les persones ni amb altres animals i no tinguen la qualificació de potencialment perillosos.

  Zones en què els gossos poden circular solts, en les hores que assenyala l’article 25 de les ordenances reguladores de la tinença d’animals:

 

  • A la tardor i l’hivern, de 20h a 24h.
  • A la primavera i l’estiu, de 22h a 1h de la matinada.
  • Així mateix i durant tot l’any, de 7h a 10h del matí.

1. Els gossos i altres animals podran estar solts a les zones que autoritze o delimite l’Ajuntament, les quals hauran d’estar degudament senyalitzades. Als jardins que no hi haja cap zona delimitada o que hi haja una prohibició expressa (vegeu annex I, zones permeses de circulació d’animals solts), els horaris i les èpoques de l’any en què se’ls permet estar solts, sempre que vagen acompanyats dels seus amos o responsables, quan no siguen animals agressius amb les persones ni amb altres animals i no tinguen la qualificació de potencialment perillosos, són:

  • A la tardor i l’hivern, de 20h a 24h.
  • A la primavera i l’estiu, de 22h a 1h de la matinada.
  • Així mateix i durant tot l’any, de 7h a 10h del matí.

2. En qualsevol cas, i independentment que l’animal estiga solt o no, el seu propietari o acompanyant es considera responsable de les actuacions que l’animal realitze amb relació al que sanciona aquesta ordenança; i en el que no hi ha previst, s’atendrà al que estableixen les disposicions vigents en aquesta matèria.

3.Quedarà prohibit l’accés de gossos i altres animals a les zones que es determinen per Decret de l’Alcaldia.